Charakteristika nerezových ocelí

DIN 1.4301, AISI 304, ČSN 17240

Základní nerezavějící austenitická ocel obsahující 18% chromu (Cr) a 10% niklu (Ni). Austenitická gama fáze je paramagnetická,ocel je tedy nemagnetická. Má vynikající odolnost proti korozi v prostředích voda a ovzduší bez koncentrace chloridů nebo anorganických kyselin a solí. Svařitelnost je zaručena. Odolnost proti korozi lze zvýšit povrchovým leštěním.

Použití do provozní teploty až 350 °C. Obrobitelnost je ztížená, nutno obrábět velmi ostrými nástroji z vysoce legovaných rychlořezných ocelí nebo nástroji vyrobených z tvrdokovových materiálů (destičky).Tvařitelnost tažením a ohýbáním je velmi dobrá.Ocel má velmi dobré mechanické vlastnosti i při extrémně nízkých teplotách.

Použití nachází v průmyslu potravinářském,farmaceutickém,kosmetickém, dále pak ve fasádní a bytové architektuře. Pro použití v chemickém průmyslu není vhodná, odolává jen některým málo koncentrovaným kyselinám.Ve venkovním prostředí vzdoruje povrchové korozi jen v tom případě, že nánosy chemických zplodin (prach a soli) jsou pravidelně s povrchu oplachovány dešťovými srážkami. Tato nejvíce používaná nerezová ocel označovaná spotřebitelskými názvy ?potravinářská?, nebo ? 18-10? vyhovuje odběratelům hlavně poměrem cena / dobrá korozivzdornost v určených prostředích.

DIN 1.4305, AISI 303, ČSN 17243

Chemické složení je stejné jako u 1.4301, za účelem zlepšení obrobitelnosti při třískovém obrábění je tato ocel navíc legována sírou (S=0,15-0,35%).Při obrábění se lépe oddělují jednotlivé vrstvy kovu a dochází k dobré ? lámavosti ? třísky, čímž se prodlužuje životnost nástrojů.Tato nerez ocel se používá při obrábění velkých sérií výrobků na automaticky řízených obráběcích centrech, proto je známa i pod názvem ? automatová nerez ocel?.

Obsah síry zvyšuje obrobitelnost, má však za následek mírně sníženou odolnost proti korozi a nižší mechanické vlastnosti než vykazuje ocel 1.4301.

Svařitelnost není zaručena.

DIN 1.4571, AISI 316Ti, ČSN 17347- 17348

Austenitická korozivzdorná a kyselinovzdorná chromniklová ocel legovaná molybdenem (Mo = 2-2,5%) a stabilizována titanem (Ti = 5xC ? 0,7%). Molybden zvyšuje korozivzdornost oceli vůči kyselinám, chloridovým roztokům a solím způsobujícím bodovou a štěrbinovou korozi. Titan zamezuje precipitaci karbidů chrómu na hranicích zrn při procesu tepelného namáhání, nebo svařování a tím zvyšuje odolnost proti mezikrystalické korozi. Vlivem karbidů titanu ve struktuře nelze ocel mechanicky vyleštit do vysokého lesku.

Obrobitelnost nižší než u 1.4301, tvařitelnost ohýbáním a lisovaním je dobrá, výborná svařitelnost ,zaručená odolnost proti mezikrystalické korozi, zvýšená odolnost proti bodové a důlkové korozi.Mechanické vlastnosti jsou vyšší než vykazuje 1.4301.Vhodnost použití je hlavně v chemickém průmyslu.