Certifikace ISOcertifikaceCZ.pdf
  certifikaceCZ.pdf  
Patříme mezi společnosti, které velmi dbají o kvalitu a stabilitu služeb poskytovaných svým zákazníkům, pro něž chceme být v každém směru spolehlivými a oblíbenými dodavateli. I proto v naší organizaci efektivně funguje Systém jakosti certifikovaný dle ČSN EN ISO 9001:2016.
 

Bohatý sortiment hutních výrobků a dalších vysoce hodnotných systémových produktů, jakož i řádně vedené sklady spojené optimální logistickou sítí, pružně reagující dodávková služba a důsledná péče o naše zákazníky dále normu ISO rozvíjejí a naplňují tak význam koncernovéznačky kvality RHS.

 

Životní prostředí

V našem skladovém hospodářství se nevyskytují procesy přímo škodící životnímu prostředí. Neustálou racionalizací všech našich administrativních činností a procesů spojených se skladováním , manipulací a efektivní dopravou zboží se snažíme snižovat naše energetické nároky a nároky na suroviny a tím brát maximální ohled na přírodu a její zdroje.

V oblasti likvidace odpadů se podílíme na systému sdruženého plnění pod evidenčním číslem společnosti EKO-KOM EK-F00022777.