Atesty a specifikace

obrazek101pomocny

Vyžaduje Váš odběratel atesty na dodaný materiál? Potom máme pro Vás opět řešení. Veškerý materiál (včetně zbytků) v jakosti St 52.3 a vyšší jsme schopni na požádání doložit atesty dle 3.1 a to i s přesně stanoveným číslem tavby.

Pokud to povaha Vašeho projektu, výroby, či přímo Váš odběratel vyžaduje, zajistíme pro Vás, po dohodě a upřesnění Vašich konkrétních požadavků, také přejímku/výstupní a materiálovou kontrolu třetí ? nezávislou osobou inspekčního orgánu, který si určíte.

Současně Vás chceme ujistit, že na všechny námi dodávané stanovené výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě dle platné legislativy.