Podmínky elektronické komunikace

Elektronická komunikace

E-maily odesílané ze systému společnosti KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o. (dále „AKFS“) jsou určeny pouze pro jejich adresáta / adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Nejste-li zamýšleným příjemcem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací. Zároveň si Vás dovolujeme požádat, abyste nás v takovém případě bez zbytečného odkladu informovali a dokument následně zlikvidovali. Elektronická komunikace představuje určitá rizika. E-mail může být ovlivněn zkomolením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo počítačovými viry. AKFS nepřijímá žádnou odpovědnost za případné zkomolení, zpoždění, neoprávněné přílohy, viry či jejich následky. AKFS vychází z předpokladu, že každý kdo s námi komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.


Upozornění

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a riziko porušení či přerušení dat nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách.